Zahradnický servis s.r.o.

Zahradnický servis s.r.o., Boleslavská 1085, 294 01 Bakov nad Jizerou
tel.: +420 724 084 391, email: info@zahradnicky-servis.cz

Projekce zeleně

Firma Zahradnický servis s.r.o. nabízí zákazníkům v rámci zahradnických služeb zpracování projektové dokumentace zadané lokality včetně technické zprávy, případné realizace výsadby a terénních úprav.

Projektové práce provádí odborně vzdělaní pracovníci na PC prostřednictvím specializovaného softwaru, což umožňuje rychlé, dostatečně přehledné a jasné zobrazení veškerých prvků projektu. Součástí zpracovaného projektu jsou ukázky navrhovaných kompozic po libovolném počtu let, v jakémkoliv měsíci či denní době.

© 2013 Zahradnický servis s.r.o.